TV& VIDEO

điện Kremlin

Nga sẵn sàng hợp tác và xây dựng mối quan hệ với Mỹ

Nga sẵn sàng hợp tác và xây dựng mối quan hệ với Mỹ

VTV.vn - Đại sứ Antonov nói rằng Nga đã xem xét rất chặt chẽ ý tưởng xây dựng quan hệ với Mỹ và sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng hơn nữa.