TV& VIDEO

diễu hành

Diễu hành truyền thống chúc mừng năm mới ở Anh

Diễu hành truyền thống chúc mừng năm mới ở Anh

VTV.vn - Hàng chục nghìn người dân đã đổ ra đường tại London, Anh để chứng kiến màn diễu hành truyền thống vào ngày đầu của năm mới.