TV& VIDEO

định vị GPS

Nhiều người dùng tại Moscow không thể sử dụng dịch vụ GPS

Nhiều người dùng tại Moscow không thể sử dụng dịch vụ GPS

VTV.vn - Điều này đồng nghĩa với việc những người dùng này không thể sử dụng các ứng dụng hoạt động dựa trên GPS như Pokémon GO hay Uber.