TV& VIDEO

dỡ bỏ lệnh cấm vận

Mỹ bỏ phiếu chống lại Nghị quyết dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế Cuba

Mỹ bỏ phiếu chống lại Nghị quyết dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế Cuba

VTV.vn - Dự thảo Nghị quyết nhận được sự ủng hộ với 191 phiếu đại diện cho 191 quốc gia thành viên LHQ, nhưng Israel và Mỹ đã bỏ phiếu chống lại Nghị quyết này.