đồ chơi nguy hiểm

Tiêu hủy hơn 2.300 loại vũ khí và công cụ hỗ trợ tại Đồng Nai

Tiêu hủy hơn 2.300 loại vũ khí và công cụ hỗ trợ tại Đồng Nai

VTV.vn - Ngày 29/12, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tiêu hủy hơn 2.300 loại vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.