TV& VIDEO

đỗ xe thông minh

Dừng thí điểm 151 điểm trông giữ xe thông minh

Dừng thí điểm 151 điểm trông giữ xe thông minh

VTV.vn - Hà Nội sẽ không cấp phép hoạt động cho 151 điểm trông giữ xe sử dụng phần mềm đỗ xe thông minh iParking.