TV& VIDEO

đỗ xe thông minh

Sử dụng đầu số 9556 tìm kiếm điểm đỗ xe ở Hà Nội

Sử dụng đầu số 9556 tìm kiếm điểm đỗ xe ở Hà Nội

VTV.vn - Để tạo thêm sự thuận lợi khi sử dụng dịch vụ iParking, trong thời gian tới, đầu số 9556 sẽ được sử dụng cho dịch vụ tìm kiếm điểm đỗ xe qua thiết bị di động này.