đoàn kết dân tộc

Kết quả sơ bộ bầu cử Quốc hội Timor Leste

Kết quả sơ bộ bầu cử Quốc hội Timor Leste

VTV.vn - Đảng Mặt trận Cách mạng vì một Timor Leste độc lập đang giành được nhiếu phiếu nhất song vẫn không đủ quá bán.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive