TV& VIDEO

doanh nghiệp nhập khẩu

Chưa có hướng xử lý 700 xe BMW tại cảng Sài Gòn

Chưa có hướng xử lý 700 xe BMW tại cảng Sài Gòn

VTV.vn - Đại diện Chi cục hải quan khu vực 3 TP.HCM cho biết, đến nay, vẫn chưa có hướng xử lý 700 xe BMW tại cảng Sài Gòn.