TV& VIDEO

doanh nghiệp ô tô

Chính sách mới có tạo đà cho doanh nghiệp ô tô trong nước phát triển?

Chính sách mới có tạo đà cho doanh nghiệp ô tô trong nước phát triển?

VTV.vn - Hàng loạt chính sách mới ưu tiên cho doanh nghiệp sản xuất lắp ráp và kinh doanh ô tô vừa mới được ban hành.