TV& VIDEO

doanh nghiệp ô tô

Doanh nghiệp ô tô nội tăng tỉ lệ nội địa hóa trong sản xuất để cạnh tranh

Doanh nghiệp ô tô nội tăng tỉ lệ nội địa hóa trong sản xuất để cạnh tranh

VTV.vn - Việc tăng năng lực sản xuất, đặc biệt là tăng tỉ lệ nội địa hóa để tận dụng thuế suất 0% là việc ưu tiên hàng đầu để các doanh nghiệp ô tô nội tồn tại.