TV& VIDEO

doanh nghiệp xuất khẩu

Tiếp tục cho vay ngoại tệ trong năm 2018

Tiếp tục cho vay ngoại tệ trong năm 2018

VTV.vn - Chính sách cho vay ngoại tệ đã được nới thêm 1 năm nữa, thay vì kết thúc vào ngày 31/12/2017 thì sẽ được thực hiện đến hết ngày 31/12/2018.