TV& VIDEO

Qũy sữa Vươn cao Việt Nam đến với con em gia đình chính sách

Qũy sữa Vươn cao Việt Nam đến với con em gia đình chính sách

05.08.2015

VTV.vn - Nghệ An là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình trao sữa năm nay của qũy sữa Vươn cao Việt Nam, đánh dấu một chặng đường 7 năm thành công của quỹ sữa.