TV& VIDEO

Doanh nhân và Hội nhập

Kinh tế tư nhân và câu chuyện phát triển của doanh nghiệp

Kinh tế tư nhân và câu chuyện phát triển của doanh nghiệp

VTV.vn - Sau hơn 30 năm Đổi mới, nhận thức về vai trò của vị trí kinh tế tư nhân đã có những bước tiến quan trọng.