TV& VIDEO

doanh thu bán hàng

Doanh thu bán lẻ trực tuyến tại Mỹ dự báo liên tục tăng trưởng

Doanh thu bán lẻ trực tuyến tại Mỹ dự báo liên tục tăng trưởng

VTV.vn - Những thay đổi trong quy định cho vay tiêu dùng cũng sẽ giúp thúc đẩy doanh thu bán lẻ tại Mỹ, đặc biệt là trên môi trường trực tuyến.