TV& VIDEO

đội mũ bảo hiểm

Sau Tết, nhiều người không đội mũ bảo hiểm vì vẫn đang "du xuân"

Sau Tết, nhiều người không đội mũ bảo hiểm vì vẫn đang "du xuân"

VTV.vn - Theo quan sát của phóng viên, số người không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy ở Hà Nội trong thời điểm này đang tăng cao.