đội mũ bảo hiểm

Nhiều học sinh ở Hòa Bình đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm

Nhiều học sinh ở Hòa Bình đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm

VTV.vn - Theo ghi nhận tại Hòa Bình, hầu như toàn bộ học sinh đi học bằng xe máy điện, xe đạp điện đều không đội mũ bảo hiểm.