TV& VIDEO

đội mũ bảo hiểm

Hà Nội: Vẫn nhiều người đội mũ bảo hiểm kiểu đối phó

Hà Nội: Vẫn nhiều người đội mũ bảo hiểm kiểu đối phó

VTV.vn - Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy là quy định bắt buộc. Tuy nhiên, hiện vẫn có nhiều người đội mũ bảo hiểm kiểu đối phó.