đơn từ chức

Tổng thống Moon Jae-in chấp thuận đơn từ chức của Tổng Công tố Hàn Quốc

Tổng thống Moon Jae-in chấp thuận đơn từ chức của Tổng Công tố Hàn Quốc

VTV.vn - Nhà lãnh đạo mới của Hàn Quốc đã chấp thuận đơn từ chức của Tổng Công tố Kim Soo-nam bắt đầu từ ngày 15/5/2017.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive