TV& VIDEO

đồng bào dân tộc Mông

Cày trên hốc đá - Khát vọng chinh phục thiên nhiên của đồng bào vùng cao

Cày trên hốc đá - Khát vọng chinh phục thiên nhiên của đồng bào vùng cao

VTV.vn - Phương thức canh tác cày trên hốc đá là sự sáng tạo trong lao động của đồng bào H'Mông trên cao nguyên đá, vùng đất có tới 80% diện tích là đá núi.