TV& VIDEO

đóng cửa biên giới

Pakistan mở lại cửa khẩu Chaman với Afghanistan

Pakistan mở lại cửa khẩu Chaman với Afghanistan

VTV.vn - Ngày 27/5, Pakistan đã mở lại cửa khẩu biên giới Chaman với Afghanistan sau khi đóng cửa khẩu này trong 22 ngày do vụ tấn công mà Islamabad cáo buộc Afghanistan tiến hành.