TV& VIDEO

APEC Việt Nam 2017

Đàm phán căng thẳng để đạt được CPTPP

Đàm phán căng thẳng để đạt được CPTPP

VTV.vn - Để có được thành công này, các bên đã trải qua ít nhất 8 vòng đàm phán căng thẳng tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

APEC Việt Nam 2017

Gồm 300 bài viết về chủ đề

APEC Việt Nam 2017

Việc đăng cai tổ chức Năm APEC 2017 là một trọng tâm đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế toàn diện, khẳng định quyết tâm của nước ta là tiếp tục đổi mới, tham gia đóng góp vào việc định hình các cơ chế hợp tác đa phương.