đồng tiền chung

Đề xuất hệ thống bảo hiểm thất nghiệp toàn châu Âu

Đề xuất hệ thống bảo hiểm thất nghiệp toàn châu Âu

VTV.vn - Đức đã đề xuất thiết lập một hệ thống bảo hiểm thất nghiệp toàn châu Âu với mục đích sẽ giúp Eurozone ứng phó tốt hơn với những cú sốc kinh tế trong tương lai.