TV& VIDEO

đốt rơm rạ

Khói mù độc hại do đốt rơm rạ tại New Delhi, Ấn Độ

Khói mù độc hại do đốt rơm rạ tại New Delhi, Ấn Độ

VTV.vn - Thành phố New Delhi lại tiếp tục đối mặt với tình trạng khói mù độc hại, xuất phát chủ yếu từ việc nông dân đốt rơm rạ, chuẩn bị cho mùa vụ mới.