TV& VIDEO

dự chi ngân sách

Singapore dự chi ngân sách kỷ lục 53 tỷ USD

Singapore dự chi ngân sách kỷ lục 53 tỷ USD

VTV.vn - Chính phủ Singapore đã công bố dự chi ngân sách trong năm tài khóa 2016 là khoảng 53 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.