TV& VIDEO

Du lịch Dubai

Dubai không muốn xây thêm khách sạn 5 sao

Dubai không muốn xây thêm khách sạn 5 sao

VTV.vn - Dubai muốn xây dựng thêm các khách sạn 3-4 sao thay vì chỉ hướng tới mục tiêu 5 sao trong thời gian tới.