TV& VIDEO

du lịch Việt Nam - Nhật Bản

Hợp tác du lịch Việt Nam - Nhật Bản đạt hiệu quả cao

Hợp tác du lịch Việt Nam - Nhật Bản đạt hiệu quả cao

VTV.vn - Du lịch Việt Nam - Nhật Bản đang được đánh giá là đạt hiệu quả cao trong quan hệ hợp tác song phương.