TV& VIDEO

Đức

Đức rơi vào khủng hoảng chính trị

Đức rơi vào khủng hoảng chính trị

VTV.vn - Nước Đức hôm nay rơi vào khủng hoảng chính trị. Đàm phán thành lập chính phủ mới đã thất bại vào đêm 19/11.