TV& VIDEO

dược phẩm

Nước Anh có thể khó tiếp cận dược phẩm từ châu Âu hậu Brexit

Nước Anh có thể khó tiếp cận dược phẩm từ châu Âu hậu Brexit

VTV.vn -Chi phí thuốc điều trị y tế của nước Anh có thể tăng thêm 100 triệu Bảng/năm hậu Brexit khi các nhà thuốc không còn được tiếp cận dễ dàng với nguồn thuốc giá rẻ từ châu Âu.