TV& VIDEO

dược phẩm

Ký kết hợp tác dược phẩm Việt - Hàn

Ký kết hợp tác dược phẩm Việt - Hàn

VTV.vn - Vinapharm sẽ trở thành đối tác quan trọng và phân phối tất cả sản phẩm được sản xuất bởi Sanofi Việt Nam.