đường cấm

Cương quyết xử phạt và tước GPLX nếu xe Grab, Uber đi vào đường cấm

Cương quyết xử phạt và tước GPLX nếu xe Grab, Uber đi vào đường cấm

VTV.vn - Những xe Grab, Uber nếu mắc lỗi đi vào đường cấm xe hợp đồng dưới 9 chỗ sẽ bị xử phạt 1,7 triệu đồng và tước GPLX 3 tháng.