TV& VIDEO

đường hầm

Việt Nam có thể có đường hầm vượt biển đầu tiên

Việt Nam có thể có đường hầm vượt biển đầu tiên

VTV.vn - Đường hầm vượt biển qua vịnh Cửa Lục, Quảng Ninh là dự án của tỉnh Quảng Ninh đang trình Thủ tướng chính phủ xem xét.