TV& VIDEO

EVN Hà Nội

Đã đóng điện cho các công trình hạ ngầm 18 tuyến phố tại Hà Nội

Đã đóng điện cho các công trình hạ ngầm 18 tuyến phố tại Hà Nội

VTV.vn - Hiện tại trên địa bàn Hà Nội, về cơ bản đã hoàn thành và đóng điện vào lưới điện các công trình hạ ngầm 18 tuyến phố của năm 2016.