TV& VIDEO

Formosa Hà Tĩnh

Giám sát xả thải ở Formosa Hà Tĩnh

Giám sát xả thải ở Formosa Hà Tĩnh

VTV.vn - Các cơ quan chức năng đang tiếp tục giám sát chặt hoạt động bảo vệ môi trường tại Formosa Hà Tĩnh.