Formosa Hà Tĩnh

Sử dụng tro bay nhà máy nhiệt điện của Formosa Hà Tĩnh để làm nguyên liệu sản xuất xi măng

Sử dụng tro bay nhà máy nhiệt điện của Formosa Hà Tĩnh để làm nguyên liệu sản xuất xi măng

VTV.vn - Sản phẩm tro bay của Công ty FHS phù hợp với quy chuẩn quốc gia QCVN 16:2014/BXD được coi là sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng.