TV& VIDEO

Formosa Hà Tĩnh

Phạt trên 1 tỷ đồng vì chôn lấp chất thải nguy hại có nguồn gốc từ Formosa Hà Tĩnh

Phạt trên 1 tỷ đồng vì chôn lấp chất thải nguy hại có nguồn gốc từ Formosa Hà Tĩnh

VTV.vn - UBND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh và Công ty CP Tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh.