TV& VIDEO

gia đình truyền thống

Nhiều hộ gia đình tại Hàn Quốc chỉ có... 1 người

Nhiều hộ gia đình tại Hàn Quốc chỉ có... 1 người

VTV.vn - Những thống kê mới nhất cho thấy, ngày càng có nhiều người Hàn Quốc lựa chọn xu hướng hộ gia đình 1 người.