TV& VIDEO

giá thuê mặt bằng

Bài học nhượng quyền nhìn từ câu chuyện Burger King

Bài học nhượng quyền nhìn từ câu chuyện Burger King

VTV.vn - Với mục tiêu phát triển cùng lúc 60 cửa hàng tại Việt Nam, Burger King chỉ thực hiện được 15 cửa hàng bởi những khó khăn và áp lực thực tế của thị trường đồ ăn nhanh.