TV& VIDEO

giá xăng E5

Làm gì để chống “ế” cho xăng E5?

Làm gì để chống “ế” cho xăng E5?

VTV.vn -Việc thử nghiệm dùng xăng E5 thay A92 nhằm giảm ô nhiễm, đảm bảo an ninh năng lượng đã tiến hành được hơn 2 tháng. Tuy nhiên, kết quả bán xăng E5 chưa đạt được như kỳ vọng.