TV& VIDEO

giải chấp chung cư

Chủ đầu tư chung cư The Harmona thanh toán nợ ngân hàng

Chủ đầu tư chung cư The Harmona thanh toán nợ ngân hàng

VTV.vn - Công ty CP Thanh niên đã tiến hành thanh toán khoản nợ tại ngân hàng, nhằm giải chấp chung cư The Harmona, TP.HCM.