Giải quyết xung đột

Kỹ năng thương lượng với trẻ

Kỹ năng thương lượng với trẻ

VTV.vn - Dạy dỗ trẻ em thường gắn với việc thương lượng, dù chúng ta có thích hay không. Tuy nhiên, thương lượng với trẻ là một quá trình đầy thách thức.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive