Giải quyết xung đột

Kỹ năng thương lượng với trẻ

Kỹ năng thương lượng với trẻ

VTV.vn - Dạy dỗ trẻ em thường gắn với việc thương lượng, dù chúng ta có thích hay không. Tuy nhiên, thương lượng với trẻ là một quá trình đầy thách thức.