TV& VIDEO

giám sát thực hiện chính sách

Thực hiện quy chế giám sát, phản biện xã hội

Thực hiện quy chế giám sát, phản biện xã hội

VTV.vn - Hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội đã được diễn ra.