giảng viên

Gặp gỡ giảng viên bế con cho sinh viên làm bài thi

Gặp gỡ giảng viên bế con cho sinh viên làm bài thi

VTV.vn - Trong buổi thi hết môn ngày 7/2, thấy sinh viên vừa bế con nhỏ vừa làm bài, giảng viên Nguyễn Văn Kết đã bế em bé giúp.