TV& VIDEO

giao dịch hàng hóa

Toà án liên bang Mỹ phán quyết tiền ảo là một loại hàng hoá

Toà án liên bang Mỹ phán quyết tiền ảo là một loại hàng hoá

VTV.vn - Các loại tiền ảo như bitcoin sẽ được xem như hàng hóa bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa Mỹ (CFTC).