TV& VIDEO

giáo dục đại học Việt Nam

Trường đại học đầu tiên ở miền Trung đạt kiểm định chất lượng quốc tế

Trường đại học đầu tiên ở miền Trung đạt kiểm định chất lượng quốc tế

VTV.vn - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng là trường đại học duy nhất và đầu tiên ở miền Trung - Tây Nguyên đạt kiểm định chất lượng quốc tế.