TV& VIDEO

giáo dục trẻ em

Cơ hội giáo dục toàn diện cho trẻ em Việt Nam

Cơ hội giáo dục toàn diện cho trẻ em Việt Nam

VTV.vn - Nhờ được tham dự khóa học đặc biệt, nhiều bạn nhỏ đã có cơ hội tiếp cận với chương trình giáo dục bổ ích, giúp trẻ phát triển toàn diện.