TV& VIDEO

giáo viên hợp đồng

Bắc Giang: 116 giáo viên mầm non bị loại khỏi danh sách xét duyệt hợp đồng dài hạn

Bắc Giang: 116 giáo viên mầm non bị loại khỏi danh sách xét duyệt hợp đồng dài hạn

VTV.vn - Dù đã cống hiến trong ngành giáo dục nhiều năm nhưng 116 giáo viên ở Tân Yên, Bắc Giang, không được nằm trong danh sách xét duyệt làm giáo viên hợp đồng lao động dài hạn.