giáo viên hợp đồng

Bỏ biên chế: Cú sốc lớn cho nhiều giáo viên

Bỏ biên chế: Cú sốc lớn cho nhiều giáo viên

VTV.vn - Việc áp dụng chủ trương bỏ biên chế để thay bằng hợp đồng lao động sẽ gây ra cú sốc lớn về tinh thần cho nhiều giáo viên.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive