TV& VIDEO

Giấy chứng minh nhân dân

Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Xây dựng

Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Xây dựng

VTV.vn - Nội dung đơn giản hóa liên quan đến 22 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản...