TV& VIDEO

gieo sạ sớm

Miền Trung ứng phó tình hình thiếu nước

Miền Trung ứng phó tình hình thiếu nước

VTV.vn - Tại các tỉnh miền Trung, tình hình thiếu nước vụ Đông Xuân năm 2015 diễn ra sớm trên diện rộng, các địa phương đang tích cực tìm giải pháp để giảm thiểu thiệt hại.