Giới nhà giàu Trung Quốc

Giới nhà giàu Trung Quốc thay đổi nguyên tắc chọn địa điểm đầu tư toàn cầu

Giới nhà giàu Trung Quốc thay đổi nguyên tắc chọn địa điểm đầu tư toàn cầu

VTV.vn - Nếu năm 2009, các nhà đầu tư lựa chọn các địa điểm có thể tạo ra tài sản và chất lượng cuộc sống thì nay họ chuyển sang lựa chọn các địa điểm bảo toàn và kế thừa tài sản.