giống cây trồng

Thanh niên Việt Nam giúp thanh niên Lào phát triển kinh tế

Thanh niên Việt Nam giúp thanh niên Lào phát triển kinh tế

VTV.vn - Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã giúp Trung ương Đoàn thanh niên Nhân dân cách mạng Lào xây dựng làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào Việt.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive