TV& VIDEO

giống cây trồng

Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc

Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc

VTV.vn - Đồng chí Nguyễn Văn Bình đã có buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội về "Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc".