TV& VIDEO

giống cây trồng

Dự án trồng dứa giúp tăng thu nhập cho nông dân Dải Gaza

Dự án trồng dứa giúp tăng thu nhập cho nông dân Dải Gaza

VTV.vn - Một dự án trồng cây nông nghiệp đã được tài trợ tại Dải Gaza nhằm góp phần giảm nhẹ áp lực về thực phẩm đối với vùng đất bị tàn phá bởi chiến tranh này.