TV& VIDEO

gỗ Pơ mu

Họp báo công bố kết quả điều tra vụ phá rừng Pơ mu vào ngày 25/8

Họp báo công bố kết quả điều tra vụ phá rừng Pơ mu vào ngày 25/8

VTV.vn - Quảng Nam cho biết sẽ tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra vụ phá rừng Pơ mu vào ngày 25/8.