TV& VIDEO

Hà Lan

Ban Kinh tế Trung ương thăm và làm việc tại Hà Lan

Ban Kinh tế Trung ương thăm và làm việc tại Hà Lan

VTV.vn - Tại Hà Lan, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã có chuyến thăm làm việc về chính sách quản lý nguồn nước, đất nông nghiệp thích ứng với biến đối khí hậu…