TV& VIDEO

Hà Lan

Hà Lan: Luật mới khiến mọi công dân tự động trở thành người hiến tạng

Hà Lan: Luật mới khiến mọi công dân tự động trở thành người hiến tạng

VTV.vn - Thượng viện Hà Lan vừa thông qua một dự luật mới, đưa mọi công dân trưởng thành vào danh sách hiến tạng sau khi qua đời.