TV& VIDEO

hải sản tầng đáy

Khó phân biệt hải sản tầng lửng, tầng đáy

Khó phân biệt hải sản tầng lửng, tầng đáy

VTV.vn - Vấn đề khiến dư luận lo ngại lúc này là làm thế nào để có thể phân biệt được loài hải sản nào ăn lửng, ăn đáy.