hàm lượng chất cấm

Quảng Bình: Tăng cường quản lý chất cấm trong chăn nuôi

Quảng Bình: Tăng cường quản lý chất cấm trong chăn nuôi

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Bình đã có Công văn yêu cầu các ban, ngành liên quan tăng cường quản lý chất cấm trong chăn nuôi.