TV& VIDEO

hàm lượng chì

Không thể khẳng định son môi nhiễm chì bằng cảm quan

Không thể khẳng định son môi nhiễm chì bằng cảm quan

VTV.vn - Theo Thạc sĩ Nguyễn Trung Nguyên, không thể khẳng định hàm lượng chì của son bằng cảm quan mà chỉ với phương pháp xét nghiệm phức tạp mới biết son đó có chì hay không.