TV& VIDEO

hãng điện thoại

So sánh thu nhập trên thế giới bằng… iPhone 6

So sánh thu nhập trên thế giới bằng… iPhone 6

VTV.vn - Bạn phải lao động cật lực bao nhiêu ngày mới có thể cầm trong tay một chiếc iPhone 6 mới tinh mà bạn hằng mơ ước. Hàng tuần, hàng tháng, hay hàng năm?.